OKJ-s képzéseknél a képzési programba modulonként lehet-e konzultációs óraszámokat jelölni?

Pl.: az egyik elméleti modul összóraszáma 70, de ebből 30 konzultációs óra.

 

Az Fktv. értelmezését tekintve nem egyértelmű arra vonatkozóan, hogy mely képzési formáknál lehet konzultációs órákat alkalmazni. Ebben a kérdésben már tájékoztató jelleggel, állást foglalt az NSZFH. Ezen állásfoglalás alapján konzultáció távoktatásban értelmezendő kizárólag, mivel az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.2.9 pontja iskolarendszerű képzés munkarendjeként az alábbi eseteket határozza meg: -az OKJ-ben meghatározott óraszámban megtartott képzés (tanfolyami képzés) - távoktatás A konzultáció fogalmát a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 21. pontja határozza meg, mely szerint: konzultáció: az elsajátítandó ismeret átadását, megerősítését elősegítő, a képzésben részt vevő felnőtt(ek) és az oktató, tutor közötti megbeszélés, amely elektronikus úton is megvalósulhat. A távoktatás fogalmát a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 27. pontja határozza meg, mely szerint: távoktatás: az oktatásnak az a formája, ahol a résztvevő a képzési idő több mint felében egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb mint felében pedig konzultációkon vesz részt...... Fentiek szerint a tanfolyami képzés és a távoktatás különböző képzési munkarendek, a konzultáció fogalmat az Fktv. távoktatás esetén használja.